VisitBillund

Oplev Billund

"Oplev Billund" skaber overblik over arrangementer, oplevelser og aktiviteter. Billund Kommune har i de senere år lavet en række tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at være borger og turist i kommunen. Som en naturlig forlængelse heraf, bliver Oplev Billund nu lanceret for at skabe et overblik over kommunale og private arrangementer, oplevelser og
aktiviteter i kommunen.
"Oplev Billund" skal både skabe overblik for borgere og samtidig vise omverdenen, at Billund Kommune er en attraktiv kommune at være både borger og turist i.