skip_to_main_content

Museumsgården Karensminde

På Karensminde er der rig mulighed for at komme tæt på dyrene. For eksempel kan I give en hånd med, når fårene skal klippes, og æggene hentes ind fra hønsene

Museumsgården Karensminde summer af liv med historiske dyreracer og oplevelser for børn og familier.

Se hvilke oplevelser vi tilbyder her

Vi viser også andre veje ind i kulturhistorien i og omkring museet og ude i hele Billund kommune gennem udstillinger, omvisninger og app’s, der giver rig mulighed for at på opdagelse i kulturlandskabet formet af møder mellem naturen og mennesker. Det er lokalhistorie - og danmarkshistorien om et landbrugsland, der transformerer sig til et industri- og videnssamfund med et moderne velfærdssys­tem og en øget velstand for stadig flere, der giver muligheder for fritid og turisme.

 

Billund Kommunes Museer udfolder fortællingerne gennem unikke oplevelser, der bevæger, fordi de giver nye perspektiver på verden, der flytter og en­gagerer os.

Vi glæder os til at se jer på Billund Kommunes Museer.